Před vznikem novéspolečnosti s ručením omezeným je nutno tuto společnost založit. Celý nenímoc časověnáročnýa pokud se rozhodnete vložit svéúsilído všech příprav sami, obrňte se trpělivostía rozhodněsi důkladněnastudujte,co k tomu budete potřebovat.

Jakákoliv chyba v celém procesu založenís.r.o. vám značněprodloužídobu, kdy vaše novězakládanáspolečnost bude zapsána do obchodního rejstříku. Pokud si nejste jisti v tom, co přesněbyste měli udělat, je výhodnějšísi zaplatit právníka se specializacína obchodníprávo, kterývám vše vklidu připravía vy máte jistotu, že nevzniknou časovéprodlevy při zpracovánívšech podkladůna příslušných úřadech.

Co předložit?


Doklady, žádosti, výpisy z rejstříku trestu,živnostenskélisty a jinépotřebnépodklady spolu například s potvrzením o vkladu při založení s.r.o. musíte doložit na příslušnámísta a nic neopomenout. Pokud vše proběhne, jak má, můžete se zhruba po 5 týdnech těšit ze svého založenís.r.o. – společnosti s ručením omezeným.