Planeta Země je třetí planeta sluneční soustavy. Planeta Země je jediné planetární těleso, na němž byl dle současných vědeckých poznatků potvrzen život. Měli bychom se ptát: „Proč ji vedeme do záhuby!“. Největším problémem moderní doby jsou odpady, které ze své činnosti produkujeme. Například my Češi produkujeme stále více odpadu, porovnáme-li současný stav se stavy z posledních let. Každý Čech vyprodukuje v průměru 530 kg odpadu. Zastavme to! Jedním z problémů je nadměrné používání igelitových produktů včetně „nákupních igelitek“. V půdě se rozkládají přibližně 25 let!!!

Planetě můžeme pomoci, známe řešení

Vraťme se ke kořenům, znovu objevme skoro zapomenuté textilní materiály. Naše nabídka zahrnuje látkové tašky. Používaným materiálem naší produkce je bavlněné plátno. Můžete si vybrat z mnoha typů tašek, ale rovněž ze široké škály barev světlých odstínů až po barvy tmavé. V nabídce máme rovněž barvu černou. Důležitou součástí nabídky je kvalitní reklamní potisk. Stačí si jen vybrat.